fbpx

Verwerking persoonlijke data

Onderstaand beleid is van toepassing op verwerking van persoonlijke data binnen StudioDV, Oudendijk 29 A, 6744 PT, Ederveen.

DOELEINDEN VAN GEBRUIK

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat StudioDV in een aantal gevallen uw privacygevoelige data opslaat op externe gegevensdragers (bijvoorbeeld bij het maken van een veiligheidsback-up bij onderhoud aan uw website).

VERSTREKKING AAN DERDEN

Uw persoonlijke data wordt onder geen beding verstrekt aan derden, tenzij de wet dat vereist.

GEGEVENSBEVEILIGING

StudioDV maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte data, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot de betreffende data. Uw persoonlijke data wordt dan ook uitsluitend verwerkt door personen die in vast dienstverband zijn van StudioDV. Wij beschermen uw persoonlijke data met alle mogelijke middelen. Uw data zal nooit worden opgeslagen op gegevensdragers in combinatie met persoonlijke data van anderen. Uw data zal na maximaal 72 uur volledig zijn gewist van onze gegevensdragers. Bij vermissing van data na herstel of migratie, kunt u tot maximaal 24 uur na ontvangst van uw apparatuur een beroep doen eventuele opgeslagen persoonlijke data.

EIGEN VERANTWOORDING

StudioDV stelt haar klanten zelf verantwoordelijk voor het regelmatig maken van veiligheidsback-ups. Bij vermissing van persoonlijke data na migratie of herstel is StudioDV in geen geval aansprakelijk voor geleden schade.

INZAGE

U mag StudioDV, vragen om inzage in de persoonlijke data die van u is opgeslagen. Ook kunt u StudioDV verzoeken deze gegevens versneld/per direct te verwijderen.

TOP